En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Går intelligens i arv?

Svar:

Enligt en artikel i SvD i mars 2018 beror intelligens till 40-60 % på genetiska faktorer. Resterande del beror på miljö. Den intelligens som är ärftlig förs vidare via x-kromosomen.

I artikeln Arv eller miljö? i tidskriften Forskning & framsteg nr 2/98 finns också en del att läsa om ärftlighet och miljö. Där framgår det att de genetiska faktorerna är av mindre betydelse för barn men att det ökar med åldern.

Ämnen
Medicin
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom medicin