En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Händer det att talmannen Andreas Norlen ibland röstar tillsammans med sitt parti moderaterna i politiska frågor eller med partilinjen i val av statsminister eller budget?

Och om han INTE gör det - vem ersätter då honom? Ingår det i kvittningssystemet?

Svar:

Hej!

På grund av sin roll ingår inte talmannen i det rent politiska riksdagsarbetet, det vill säga varken i utskottsämbetet eller vid debatter eller omröstningar i kammaren.

Talmannen har därför en ersättare.

Andreas Norléns ersättare är John Widegren.

Du kan läsa mer om talmannens uppdrag här.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi