En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hur gammal blev Marie Curie?

Svar:

Marie Curie levde mellan 1867 och 1934. Så hon blev 67 år. Hon fick Nobelpriset två gånger.

Du kan se en film om henne på UR Play.
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor