En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Har Jorge Luis Borges blivit nominerad till Nobelpriset?

Svar:

Borges blev nominerad åtta gånger till Nobelpriset i litteratur.
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor