142 – Vi som svarar

BG Österberg

Jobbar på Karlskrona Stadsbibliotek, mest med talböcker, "Boken kommer" och marknadsföring. Är intresserad av foto/bild, musik och samurajer.

Ställ en fråga direkt till BG Österberg

Camilla Batal o...

Camilla Batal är kommunikationschef på Centrum för lättläst. Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Fråga mig om böckerna från LL-förlaget, tidningen 8 SIDOR eller om Lättläst-tjänsten som hjälper till att göra information mer tillgänglig och även håller kurser i hur man skriver lättläst.

Anna Gustafsson Chen arbetar på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, en myndighet som producerar talböcker, punktskriftsböcker och taktila böcker för personer med olika former av läsnedsättning.

Ställ en fråga direkt till Camilla Batal och Anna Gustafsson Chen

Irene Petersson

Vuxenbibliotekarie på Burlövs bibliotek. Mina specialintressen är natur, skogsbruk och resor.

Ställ en fråga direkt till Irene Petersson

Specialområde:

Karolina Persson

Jag arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek i Reftele som ligger i Gislaveds kommun. Det blir mycket barn- och ungdomslitteratur, men också informationssökning och källkritik i samband med undervisning. Eftersom det är både ett folkbibliotek och ett skolbibliotek så stöter man mer eller mindre på det mesta i fråga om problem och behov. På grund av detta kan jag väl lagom mycket om tillräckligt för tillfället. Det mesta brukar gå att lösa och hitta med lite vilja och uppfinningsrikedom...: )

Ställ en fråga direkt till Karolina Persson

Kristina Kallenskog

Jag arbetar som bibliotekarie vid Alvesta bibliotek. Mina ansvarsområden är inköp av skön och facklitteratur till vuxna och social biblioteksverksamhet med bland annat talböcker. Jag är också engagerad i bibliotekets bokcirklar.

Ställ en fråga direkt till Kristina Kallenskog

Mie Björkman

Jag arbetar som barn- och skolbibliotekarie i Sundbyberg. I mitt jobb träffar jag framför allt barn i grundskolan så jag läser massor av barn- och ungdomsböcker!
Intressen förutom litteratur är bland annat teater, konst, film och utflykter.

Ställ en fråga direkt till Mie Björkman