160 – Vi som svarar

Katarina Halling

Jag arbetar på Linnéstadens bibliotek i Göteborg. Mina specialitetet är skönlitteratur, språk och litteraturhistoria.

Ställ en fråga direkt till Katarina Halling

Kristina Kallenskog

Jag arbetar som bibliotekarie vid Alvesta bibliotek. Mina ansvarsområden är inköp av skön och facklitteratur till vuxna och social biblioteksverksamhet med bland annat talböcker. Jag är också engagerad i bibliotekets bokcirklar.

Ställ en fråga direkt till Kristina Kallenskog

Thomas Olofsson

Jag arbetar på Kalmar stadsbibliotek som bibliotekarie på deltid (och som konsumentvägledare på den andra deltiden). Jag är utvecklingsledare och arbetar gärna med bloggen och i Facebook. Andra arbetsuppgifter är bl.a. att jobba uppsökande (fängelsebibliotek och Boken kommer), ansvara för konsumentvägledningens hemsida och köpa in CD-album.

Ställ en fråga direkt till Thomas Olofsson