343 – Vi som svarar

Ingrid Ahlbom

Jag är bibliotekarie på Jönköpings stadsbibliotek. Ämnesområden jag bevakar är huvudsakligen inom samhällsvetenskap, medicin, pedagogik, livslångt lärande. Som studiebibliotekarie möter jag vuxenstuderande, sfi-studerande och gymnasieelever i deras utbildningar. I det dagliga referensarbetet på ett folkbibliotek och mötet med våra besökare - barn som vuxna - spänner frågorna över ett brett spektrum och inom så många lockande ämnen. Konst, kultur, språk, folkbildning, ABM, natur är några intressen.

Ställ en fråga direkt till Ingrid Ahlbom

Sara Liljegren

Jag arbetar på Karlskrona Stadsbibliotek med bland annat skönlitteratur, programverksamhet samt marknadsföringen utav detta och webben. Jag har även jobbat mycket med barn- och ungdomslitteratur och har fortfarande ett starkt intresse för detta. Mina kunskapsområden ligger däri i skönlitteratur för ung som gammal samt filmer, nyutkommet och gammalt.

Ställ en fråga direkt till Sara Liljegren