214 – Vi som svarar

Anna Rydén

Jag är bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek och är lite extra engagerad i tidningar & tidskrifter och handledning i blogg, e-post & e-böcker.

Ställ en fråga direkt till Anna Rydén

Ingrid Ahlbom

Jag är bibliotekarie på Jönköpings stadsbibliotek. Ämnesområden jag bevakar är huvudsakligen inom samhällsvetenskap, medicin, pedagogik, livslångt lärande. Som studiebibliotekarie möter jag vuxenstuderande, sfi-studerande och gymnasieelever i deras utbildningar. I det dagliga referensarbetet på ett folkbibliotek och mötet med våra besökare - barn som vuxna - spänner frågorna över ett brett spektrum och inom så många lockande ämnen. Konst, kultur, språk, folkbildning, ABM, natur är några intressen.

Ställ en fråga direkt till Ingrid Ahlbom