435 – Vi som svarar

Ingrid Ahlbom

Jag är bibliotekarie på Jönköpings stadsbibliotek. Ämnesområden jag bevakar är huvudsakligen inom samhällsvetenskap, medicin, pedagogik, livslångt lärande. Som studiebibliotekarie möter jag vuxenstuderande, sfi-studerande och gymnasieelever i deras utbildningar. I det dagliga referensarbetet på ett folkbibliotek och mötet med våra besökare - barn som vuxna - spänner frågorna över ett brett spektrum och inom så många lockande ämnen. Konst, kultur, språk, folkbildning, ABM, natur är några intressen.

Ställ en fråga direkt till Ingrid Ahlbom

Johanna Wahlund...

Hej, Johanna heter jag. Jobbar som enhetschef på stadsbiblioteket i Gävle.

Ställ en fråga direkt till Johanna Wahlund Thorsell