282 – Vi som svarar

Thomas Olofsson

Jag arbetar på Kalmar stadsbibliotek som bibliotekarie på deltid (och som konsumentvägledare på den andra deltiden). Jag är utvecklingsledare och arbetar gärna med bloggen och i Facebook. Andra arbetsuppgifter är bl.a. att jobba uppsökande (fängelsebibliotek och Boken kommer), ansvara för konsumentvägledningens hemsida och köpa in CD-album.

Ställ en fråga direkt till Thomas Olofsson