Talade språk i Hammarkullen?

Besvarad av Maria Kungsman
Fråga: 
Vilka språk talas i Hammarkullen, Göteborg?
Svar: 

Hej!
Jag har letat lite i statistiken och bland uppsatser i ämnet. I en uppsats från 2010 om Hammarkullen har jag hittat uppgifter om att det finns 84 nationaliteter och 115 språk i Hammarkullen. Uppsatsen heter Ungdomar och kriminalitet i Hammarkullen En studie om ungdomarnas syn på segregation som bakomliggande riskfaktor för kriminalitet. En länk till uppsatsen hittar du här: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23105/1/gupea_2077_23105_1.pdf

Uppsatsen är skriven vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Där är uppgiften om antalet språk i Hammarkullen hämtad från en statistiksammanställning som heter Göteborgsbladet, vilken bland annat baseras på SCB:s befolkningsstatistik. En länk till Göteborgsbladet hittar du här:http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf/3a1ad6102b0c4f0ac1256c...

Med vänlig hälsning
Maria Kungsman, bibliotekarie
Uppsala stadsbibliotek

4 oktober 2012 - 9:12