Vilka länder köper Sverige olja av?

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Vilka länder köper Sverige olja av? Hur mycket betalar Sverige per liter?
Svar: 

Oljefälten i Nordsjön, dvs Ryssland, Danmark och Norge står för den största delen av importen av råolja till Sverige. Läs mer om detta och om priserna här: http://www.nog.se/page.asp?node=24.

28 juni 2012 - 18:15