Ansvar vid bristande vägunderhåll?

Besvarad av Maria Kungsman
Fråga: 
Vid cykel- och bilresor kan man då och då se träd som lutar betänkligt ut mot körbanan. Stark vind, mycket regn eller endast trädets kondition kan leda till att trädet faller ut på vägen. Vem är ansvarig om detta orsakar en olycka? Skogsägaren? Vägmyndigheten? Hälsningar Gun i Vargön
Svar: 

Hej Gun!

Det var en svår fråga! Jag har kikat på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se för hitta information om vad som gäller i den situation du beskriver. Här finns mycket information om underhåll av landets vägar och det finns även möjlighet att ta fram information om vilka som sköter dem. När det gäller ansvar för våra statliga vägar är det Trafikverket som ansvarar för att områdena längs vägarna röjs och hålls fria från sådant som skymmer sikten. Kommunala vägar sköts av kommunen.
För utförliga bestämmelser om vilka skyldigheter som staten/Trafikverket och kommuner har för väghållning av allmänna respektive kommunala vägar, hänvisar jag dig till Väglagen 1971:948 respektive Plan- och bygglag 2010:900. Lagtexterna kommer du åt via www.lagrummet.se eller via ditt lokala bibliotek.

Information om ansvar och bestämmelser vid enskild väghållning finns i Trafikverkets broschyr som heter Enskild väghållning. Den finns att hämta som pdf påTrafikverkets hemsida via denna länk: http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1654/88413_enskild_vaghallning.pdf Enligt denna skrift så underhålls och förvaltas enskilda vägar vanligen av så kallade vägföreningar eller vägsamfälligheter, men ibland även av enskilda markägare. I dessa föreningars ansvar ingår att se till att vägen håller en tillräcklig standard. Enligt broschyren löper en vägförening risk att bli skadeståndsskyldig ifall fordon eller trafikanter blir skadade på grund av dålig väghållning. Trafikverket har även en skrift om drift och underhåll av enskilda vägar, där finns också bestämmelser om det ansvar som väghållaren har för exempelvis röjning av växter och träd. En länk till broschyren hittar du här: http://publikationswebbutik.vv.se/upload/538/1993_33_drift_och_underhall...

Jag har tyvärr inte tillräckligt med kunskap för att våga ge ett rakt svar på din fråga. Sannolikt ser ansvarsfördelningen olika ut beroende på vilken typ av väg det rör sig om samt vem som ansvarar för väghållningen. Mitt tips är att du vänder dig till Trafikverket, ditt försäkringsbolag alternativt till gatukontoret i din hemkommun för att reda ut frågan. Ett boktips i ämnet är också skriften Väghållningens juridik från 2005. Den är utgiven av Sveriges kommuner och landsting och tar upp liknande fall, kanske finns den på ditt lokala bibliotek? Den går också att köpa via Sveriges kommuner och landsting http://www.sklkommentus.se/

Med vänliga hälsningar
Maria Kungsman
Uppsala stadsbibliotek

5 juni 2012 - 19:03