Var,när och hur systematiserades språket?

18 augusti 2012 - 8:51

Dela på Facebook
Fråga: 
var,när och hur systematiserades språket? När,var och hur fastställdes beteckningarna för t.ex ordklasser ,satsdelar o.s.v.
Svar: 

Redan i forntiden var man intresserad av att bevara kunskapen om sitt heliga språk, sumeriska, och tecknade ner ordlistor, på 600-talet f. Kr. I Indien ville man bevara sanskrit och då tillkom en avancerad grammatik på 400-talet f.Kr.
Grekerna var intresserade av filosofi och litteratur och diskuterade om orden och begreppen är givna av naturen eller om om ordens form och betydelse endast är en konvention. I Alexandria analyserade man språket och lärda personer definierade definerade ordklasser och andra kategorier i formläran och syntaxen i verket Τέχνη Γραμματική, - "Den grammatiska konsten" (eng The art of Grammar), runt år 100 f. Kr.
Romarna som var intresserade av retorik översatte grekernas begrepp och skapade termer som fortfarande används.