Varför tar njurarna skada av för högt blodtryck?

Fråga: 
Varför tar njurarna skada av för högt blodtryck?
Svar: 

Högt blodtryck kan ge upphov till njursvikt. I Astrid Seebergers bok: Njurarna : de som håller oss i balans kan man på s. 93 läsa följande: ”Nefroskleros är en följd av långvarigt högt blodtryck som leder till förändringar i småkärlen i njurarna och en minskande filtration i glomeruli. Ofta tillkommer förträngningar i jurartären som resulterar i en försämrad genomblödning av njurarna och ett ännu högre blodtryck, eftersom njuren vid dålig genomblödning bildar renin…”

Boken är utgiven av Karolinska institutet och har ISBN 978-91-85565-28-3
www.kiup.se

Här är några fler länkar till sidor som behandlar njurarna:
http://www.njurforbundet.se/nyhet.aspx?id=39
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/...
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Sjukdomar-tillstand--besvar/Nju...

Det finns en artikel om njurar och högt blodtryck i Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförenings medlemstidning Dialäsen nr 4 2010:
http://www.dialasen.com/PDF/dialasen_del1_4_10.pdf

14 september 2012 - 12:53