Varför heter det tamburmajor?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Varför heter det tamburmajor?
Svar: 

Tambour är ett franskt ord för trumma. Tamburmajor var ursprungligen en regementstrumslagare, men ordet används nu även för den person som, med en stav, leder den marscherande musikkåren. När det gäller den skämtsamma varianten, där det handlar om en rockvaktmästare, så syftar man på att han står i tamburen som en major.

http://www.ne.se/lang/tamburmajor, Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/sve/tamburmajor, Nationalencyklopedin

5 maj 2012 - 18:34

Kategorier