Det vardagliga livet i Antikens Rom och Grekland.

Besvarad av Katarina Larsson
Fråga: 
Var kan jag läsa om det vardagliga livet i Antikens Rom och Grekland?
Svar: 

Du hittar en hel del länkar på den här portalsidan som är tänkt för elever och lärare:
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken
Till underrubriken Antikens Grekland finns det 44 länkar och till
Romarriket finns det 103 länkar. Förhoppningsvis finns det en hel del
användbart där inom olika ämnesområden.

8 oktober 2012 - 13:47

Kategorier