Grunder för källkritik

Besvarad av Hooshang Kowssarie
Fråga: 
Var du snäl och hjälp mig.Jag lära mig sas-B på folkuniversitet .Jag fick läxa Källkritik (aktuel tema)men det är mycket svår för mig.Hjälp mig
Svar: 

Det finns gott om information angående grundläggande principer när det gäller källkritik på internert, två följande länkar beskriver hur ska man gå tillväga;
http://www.edu.falkenberg.se/download/18.28fa417a1250759892e8000107245/K...
och det andra länken är skolverkets hänvisningar:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/kallkritik...

11 september 2012 - 23:49

Kategorier