Vad finns i Bermudatriangeln?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vad finns inne i bermuda triangeln?
Svar: 

Bibblan svarar har redan gett ett svar om Bermudatriangeln, se: http://bibblansvarar.se/svar/hej-vad-ar-sanningen-om-bermud

Ännu mer att läsa om Bermudatriangeln och de rykten och vetenskapliga förklaringar kring denna kan du läsa bl a i Hexmasters faktoider:
http://www.faktoider.nu/bermuda.html och i Wikipedia:http://sv.wikipedia.org/wiki/Bermudatriangeln.

15 juni 2012 - 17:06