vad är maniska perioder?

Besvarad av Katarina Larsson
Fråga: 
vad är maniska perioder?
Svar: 

En manisk period pågår ofta minst en vecka. Stämningsläget är förhöjt och personen är ofta mycket upprymd, samtidigt som han eller hon ibland kan vara irriterad. Övriga symptom kan t.ex. vara ett minskat behov av sömn, ökad aktivitet och förhöjd självkänsla som kan få allvarliga konsekvenser för ekonomi och relationer.
Läs mer här:http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/...

22 mars 2012 - 19:35

Kategorier