Vad betyder orden?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Vad betyder orden besatthet, tvångsmässighet, förnekelse, självcentrering, kontroll, motstånd?
Svar: 

Hej
Det finns flera bra ordböcker att låna på biblioteket. Du kan också hitta ordböcker på webben - se till exempel http://www.thesauruslex.se/lexikon/1sprak/total.htm#Svenska
Observera att orden ofta kan betyda olika saker, det beror på i vilket sammanhang de används.

Följande betydelser lämnas av Norstedts svenska ordbok (2003)
besatt: behärskas av känslor eller drifter, starka krafter [till exempel något man inte kan sluta göra eller tänka på]
tvångsmässig: innebär tvång, även ett inre tvång [till exempel en sak man känner att man måste göra hela tiden]
förnekelse:öppet avståndstagande, särskilt från religion [till exempel något man vägrar hålla med om]
kontroll:det att övervaka och behärska ett skeende eller en apparat [till exempel "ha kontroll på skolfesten" se till att den går precis som man tänkt sig]
motstånd: att aktivt söka motverka påtvingad utveckling [till exempel att vägra följa ett beslut eller att opponera sig mot något]
En förklaring till självcentrering lämnar Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Egocentrism

Ändelsen -het som i besatthet, ändrar inte betydelsen. Den är ett sätt att ytterligare beskriva egenskapen som ett substantiv.

3 maj 2012 - 10:58

Kategorier