Krigsfångar på Sardinien

Besvarad av Ulf Johansson
Fråga: 
Under första världskriget hade den italienska ön Sardinien krigsfångar. Var exakt låg fängelserna någonstans? Finns det någon bok man kan läsa som behandlar första världskriget utförligt och specifikt om vad som skedde på Sardinien och krigsfångarna där?
Svar: 

På ön Asinara, som ligger i Asinarabukten i kommunen Porto Torres på Sardinien, fanns det under första världskriget ett fångläger. Enligt Wikipedia fanns där 24 000 österrikiska och ungerska fångar. Se länk: http://en.wikipedia.org/wiki/Asinara

Under "Referenser" på Wikipedias sida om Asinara, hänvisas till en bok av Josef Sramek: Memories of World I 1914-1916, och en länk till avsnittet "Italian Captivity 1916" http://www.svobodat.com/sramek/1916_en.htm.

2 juli 2012 - 8:14

Kategorier