Måste vinnarens riktiga namn presenteras i en bloggtävling?

Besvarad av Hanna Johansson
Fråga: 
Om man har en tävling om en bok måste vinnarens riktiga namn presenteras (enligt lagen) eller räcker det med smeknamnet personen har på t. ex. forumet/bloggen?
Svar: 

Jag antar att du menar en tävlig som utlysts i en blogg/webbforum som handlar om titeln på en bok? Det finns ingen lag som säger att en tävlandes "riktiga namn" måste visas på en blogg/webbsida. Däremot finns det flera bestämmelser för hur personers namn får publiceras i olika sammanhang på internet. Dessa ingår i personuppgiftslagen (PuL).

Mer om vad som gäller enligt PuL kan du läsa på datainspektionens webbsida:
"I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande".
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publ...

4 maj 2012 - 11:16