Vilka uppgifter om mig lagras vid e-bokslån?

Besvarad av Anna Åkerberg
Fråga: 
Om jag lånar en e-bok hos eLib via mitt folkbibliotek, vilka uppgifter om mig och mitt lån lagras då på eLib och hur länge?
Svar: 

E-lib har ingen som helst kännedom/uppgifter om de personer som laddar ned e-böcker via bibliotek. E-lib har ingen tillgång till bibliotekens låntagarregister som ju är sekretessbelagda. Det enda som E-lib får är en anonym sifferserie som inte bär på någon personlig information tillgänglig för E-lib.

25 november 2011 - 8:53

Kategorier