Statistik på oäkta barn i EU

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
För några år sen gjordes en undersökning inom EU om hur många oäktingar som fanns i respektive EU-land. Sverige låg i topp den gången. Görs dessa undersökningar varje år och var kan jag hitta dem?
Svar: 

I Europakommissionen statistiska databas Eurostat hittade jag följande info:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=...

Om länken inte funkar välj nedanstående länkar: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main... Live births outside marriage

Jag hoppas att det är den information du är ute efter!

12 januari 2012 - 8:05