Påverka åldersgränser för alkoholköp

28 april 2012 - 17:41

Dela på Facebook
Fråga: 
Jag vill att Sveriges åldersgränser för att dricka/köpa alkohol ska ändras. Vem vänder jag mig till för att klaga?
Svar: 

Åldersgränserna för försäljning av alkohol regleras i Alkohollagen (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamlin...).

Lagar fattas av riksdagen, så för att kunna påverka detta gäller det att arbeta politiskt och påverka andra politiker.

Några sidor som kan vara bra att börja med innan du kasta dej in i politiken är:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Att-p%C3%A5verka...

http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Si...