Finns följande engelska böcker på svenska?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Jag undrar om följande engelska böcker finns på svenska, eller om inte, om du kan rekommendera likvärdig litteratur fast på svenska: Bowler & Morus, Making modern science. Grafton & Rice, The foundations of early modern Europe. Outram, The enlightenment. Tacksam för svar.
Svar: 

Hej,
Bowler & Morus, ”Making modern science”, är inte översatt till svenska.
Förslag på alternativ litteratur är:
Alic, M., Arvet efter Hypatia (1989)
Boorstin, D. J., Upptäckarna. Bd 2, Naturvetenskaperna… (1988)
Brock, W. H., De klassiska vetenskapsmännen (1993)
Brody, D. E., Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem (1999)
Bronowski, J., Människans framsteg (1982)
Bryson, B., En kortfattad historik över nästan allting (2004)
Hildingson, K., Vetenskapens profiler (1989)
Den moderna vetenskapens pionjärer (1990)
Shapin, S., Den vetenskapliga revolutionen (2000)
Wright, G. H. von, Vetenskapen och förnuftet (1987)

Rice & Grafton, “The foundations of early modern Europe, 1460-1559”, är inte heller översatt till svenska. (Europa, historia, 14-1500-talet, renässansen, reformationen
Förslag på läsning här är:
Burke, P., Renässansen (1998)
Linge, L., Renässansen (1987)
Wåghäll Nivre, E., Reformationstiden (2001)

Outram, ”The enlightenment”, finns däremot enligt katalogsökning i BURK-sök i svensk översättning med titeln ”Upplysningen”, utgiven 2007 på Symposions förlag. Men inget bibliotek i Sverige tycks ha boken, och den går inte heller att köpa, så i praktiken finns förmodligen också den bara på engelska.
Alternativa litteraturförslag:
Ambjörnsson, R., Tankens pilgrimer (2002)
Crosby, A. W., Att mäta verkligheten (1999)
Eriksson, G., Idéhistoriens huvudlinjer (2004)
Den skapande staden : idéhistoriska miljöer (2003)

Fler tips kan du få på ditt hemmabibliotek. Lycka till!

3 september 2012 - 19:21