Vilken sidnumrering har reportaget "Tidresa till mångfalden" i Sveriges natur 2007, nr 4

Besvarad av Lena Grönlund
Fråga: 
Jag skulle vilja veta vilka sidor reportaget "Tidsresa till mångfalden" är tryckta på i "Sveriges natur" nr 2007:4, Naturskyddsföreningens medlemstidning (behöver göra en referens till den och hittar den bara i en nätversion utan sidnummer!).
Svar: 

Sidnumrering för artikeln "Tidresa till mångfalden" i tidskriften "Sveriges natur" 2007:4 är s. 18-24.

Lycka till!

17 juli 2012 - 13:17