Regler för höns i trädgården

Besvarad av Anna Åkerberg
Fråga: 
Jag skulle vilja ha en tupp och några hönor i min trädgård. Vad måste jag ta hänsyn till enligt lagen?
Svar: 

Här är en artikel från Vi i Villa om att ha höns i trädgården: http://www.viivilla.se/Villa/Djur1/Sma-rara-honor-42551 De rekommenderar att man kontaktar sin kommun för att höra om det finns några lokala bestämmelser. Hos Jordbruksverket hittar du regler för att hålla fjäderfän: http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/fjaderfan.4.4b00b7db11efe58e66b80002...

13 juni 2012 - 15:10