Mediedramaturgi

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Jag skulle behöva litteratur om mediedramaturgi, hur man kan framställa en nyhet med uppbyggnad och klimax.
Svar: 

Hej!

Om man söker i Libris, högskole- och specialbibliotekens gemensamma databas, på 'massmedia och dramaturgi' får man träff på några titlar som kan vara av intresse.

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=massmedia+dramaturgi&f=simp&spell...

Finns böckerna inte på ditt bibliotek kan de kanske hjälpa dig att låna hem dem.

Med vänlig hälsning,

Lena Fahle
Täby bibliotek

28 augusti 2012 - 14:04