Bra länkar om folkmord

Besvarad av Anngerd Thegel
Fråga: 
Jag skulle behöva bra länkar kring folkmord genom historien. Inte Förintelsen, utan mer om Rwanda, Armenien, Stalin, Jugoslavien, Kamodja och Herero.
Svar: 

Det finns många länkar om folkmord och här kommer ett urval:

Forum för levande historia:
http://www.levandehistoria.se/folkmord

Nationalencyklopedin:

http://www.ne.se/lang/folkmord
Ibland kan du behöva använda biblioteket eller skolbiblioteket för att komma in på NE.

Det finns även en Wikipediaartikel som verkar trovärdig:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Vänliga hälsningar

11 september 2012 - 14:39