Jag ska skriva en uppsats om lastbilar

Fråga: 
Jag ska skriva en uppsats om lastbilar, om tekniken och miljöpåverkan. Jag hade varit glad för tips på böcker och hemsidor.
Svar: 

Här är några länkar till ett par lastbilstillverkare:
http://www.scania.se/lastbilar/
http://www.volvotrucks.com/

Fler länkar till lastbilstillverkare finns på:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lastbil

På den här sidan finns länkar till olika sidor om lastbilar:
http://www.logisticsworld.com/trucking/

Här finns en del om lastbilar och miljö:
http://www.meramiljo.se/fordon/lastbilar/

Det finns redan en del uppsatser om lastbilar:
http://www.uppsatser.se/om/lastbilar/

Det finns en tidskrift som handlar om lastbilar som heter:
Trailer : magazine : specialtidning för lastbilsbranschen
http://www.trailer.se/

Jag har gjort en sökning på böcker och lastbilar i Libris:
http://libris.kb.se/hitlist?q=%C3%A4mne%3Alastbilar&r=;mat:(bok)&f=ext&g=&m=10&p=1&d=libris&s=r&t=v
Jag hoppas du kan få lite tips på böcker där.

I Libris finns också hänvisningar till en del artiklar om lastbilar:
http://libris.kb.se/hitlist?q=%C3%A4mne%3Alastbilar&r=;mat:(artikel)&f=ext&g=&m=10&p=1&d=libris&s=r&t=v

Kontakta ditt eget bibliotek för att få veta hur du kan få tag på böcker och artiklar.

14 september 2012 - 10:36