Hva heter de eldste kulturinstitusjonene i Sverige?

Besvarad av Yngve Johnsson
Fråga: 
Hva heter de eldste kulturinstitusjonene i Sverige. Årstall og navn, snella.
Svar: 

Hej RonkarlXX
Vad är en kulturinstitution ? Jag har har snabbsökt info om de enligt min mening viktigaste svenska kulturinstitutionerna:
Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek bevarar allt tryckt material som ges ut i Sverige sedan 1661
Kungliga Operan (som tidigare hette Kungliga Teatern), Svensk opera anses född med uppförandet på Stora Bollhuset den 18 januari 1773
Nationalmuseet Grunden till dagens statliga konstsamlingar lades på 1700-talet.
Riksarkivet har rötter i medeltiden och 1500-talet. Axel Oxenstierna reglerade 18 oktober 1618 den statiliga arkivbildningen
Statens historiska museers samlingar kan räkna sitt ursprung från 1572
Statens historiska museers samlingar kan räkna sitt ursprung från 1572 (inrättandet av en Riksantikvarie (från 1630))
Svenska Akademien instiftades 1786

23 augusti 2012 - 22:27

Kategorier