Hur ser man på Nils Dacke idag

Besvarad av Per Karlsson
Fråga: 
Hur ser man på Nils Dacke idag? I Småland lär han vara hjälte men hur är det i övriga landet?
Svar: 

Nils Dacke har gett namn åt Dackefejden, det "största genuina bondeupproret i svensk och nordisk historia" (NE). Den småländske bonden Nils Dacke var ledare för Dackefejden 1542-43. Hans eftermäle har sin koppling till Småland där han verkade och hans "namn är kopplat till småländskt frihetspatos , kritik mot den framväxande centralmakten och hur Dacke i de bygder där han verkade ses som en frihetsledare och martyr" (Wikipedia). Slå gärna upp hans namn eller Dackefejden på Nationalencyclopedin eller Wikipedia. Wikipedia har många intressanta litteraturförslag för vidare förkovran i ämnet.

28 april 2012 - 21:29