Hur räknar man på fornnordiska?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Hur räknar man på fornnordiska?
Svar: 

Fornnordiska kallades också runsvenska, men i runskrift fanns inte siffror. På Riksantikvarieämbetets sida kan man läsa ”Eftersom det inte fanns några siffertecken som hörde till runorna fick man lov att skriva ut hela räkneordet, precis som vilket annat ord som helst. Skulle man rista 5 fick man lov att stava fem.” Där står också ” På en gravhäll från Lye kyrka står det så här: "Denna sten lät husfru Rudvi göra över sin man, Jakob i Mannagården, som blev skjuten ihjäl med en bössosten från Visborg, då konung Erik var belägrad i nämnda slott. Och då hade lidit från Guds födelse fjorton hundra år och ett år mindre än femtio år. Vi bedja, att vare nådig mot hans själ och alla kristna själar. Amen."
Du kan läsa mera om detta på Riksantikvarieämbetets sida.

(Källa: Riksantikvarieämbetet www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/fanns_det_na...)
(Källa: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska#Fornnordiska)

Vänliga hälsningar
Kerstin Våge
Sundsvalls stadsbibliotek

20 december 2011 - 17:16