hur många skogar finns det?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
hur många skogar finns det i världen?
Svar: 

Man räknar hur mycket skog som finns genom att mäta hur mycket markyta den täcker. På Internationell skogsstatistik hemsida http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Internat... står det att " I världen finns drygt 4 miljarder hektar skogsmark. Detta motsvarar en tredjedel av den totala landarealen. I genomsnitt är det 0,6 hektar skogsmark per invånare."
En hektar är en kvadrat där varje sida är 100 meter. Det finns mer information på hemsidan.

18 september 2012 - 18:00