Hur många katter får man ha?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur många katter får en person ha utan tillstånd från staten? Det är väl nio stycken? Hur stor plats (kvadratmeter) ska dessa katter ha? Om ett hushåll består av tre vuxna personer som bor på en yta av 1000 kvadratmeter får de ha nio katter var då?
Svar: 

Jordbruksverket ger många svar om hur man bör sköta sina katter, se: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hundarochkatter.4.207049...

Tillsynsmyndighet på det lokala planet är länsstyrelsen.

2 maj 2012 - 13:09