Hur många hyllmeter böcker har ett genomsnittligt stadsbibliotek?

23 juli 2012 - 11:13

Dela på Facebook
Fråga: 
Hur många hyllmeter böcker har ett genomsnittligt stadsbibliotek?
Svar: 

Det är svårt att ge ett riktigt svar på din fråga. Jag skickar en länk till Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik, där kan du hitta olika uppgifter om de svenska folkbiblioteken. Kanske kan du få ut någon siffra ur detta: http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Biblio... . I tabell F4 hittar du beståndsuppgifter per kommun. Det är nog rimligt att anta att ett normalstort stadsbibliotek har ca 100 000 volymer.
I den här artikeln på Wikipedia finns en uppgift om att det går i snitt 33 volymer på en hyllmeter: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hyllmeter

Lycka till!

Vänliga hälsningar