Hur många flickor, under 18 år, åt p-piller i Sverige under år 2011?

Besvarad av Linn Samuelsson
Fråga: 
Hur många flickor, under 18 år, åt p-piller i Sverige under år 2011? I vilken ålder var de yngsta? Tack på förhand!
Svar: 

Jag kan tyvärr inte ge dig något direkt svar. Som du säkert redan har märkt är det inte lätt att få fram statistik för den fråga du ställer. Jag kontaktade socialstyrelsen för att höra om det var möjligt att få fram sådana siffror. Jag fick svaret att det från Socialstyrelsens hemsida går att söka fram statistik uppdelat på så kallade ATC-koder (ATC är ett klassificeringssystem för läkemedel, se http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp) vilket verkar vara ganska svårt när det kommer till just p-piller eftersom de har olika ATC-koder beroende på typ av piller.

Om man vill ha statistik som inte är uppdelad efter ATC-koder kan man göra en statistikbeställning på Socialstyrelsen.se.
På: http://www.socialstyrelsen.se/register/bestalladatastatistik/bestallasta... kan du hitta information om hur du går tillväga.

Vänliga hälsningar
Linn Samuelsson
Bibliotek Huddinge

1 oktober 2012 - 18:23