Omhändertagna barn

Besvarad av Karin Sjöberg
Fråga: 
Hur många barn omhändertas per år i Sverige? Hur stor är omsättningen för denna verksamhet per år? Hur mycket kan en fosterfamilj plocka ut per barn per dygn?
Svar: 

Hej!

I denna rapport från socialstyrelsen finns statistik över omhändertagande mellan åren 2002-2009 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-28

Uppgifter om kostnader för kommunernas verksamhet (2008) för insatser till barn finns på denna sida
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomiskaanalyser/ekonomiskstatistik/kost...

Vad gäller ersättningen som betalas ut vid familjehemsplacering finns rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, se denna sida.
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/familjehem/rekommen...

Hoppas dessa länkar besvarar dina frågor!

3 maj 2012 - 8:52