Rätt datum för vissa uttalanden

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Hej! Rätt datum för Littorins uttalande i kammardebatten och rätt datum för Odells TT-intervju vore ytterst tacksamt! Lundgren & Odell svarar inte, Littorin finns ej kontaktuppgifter till och TT kan inte stå till tjänst med att plocka fram gamla nyheter Subject: Ang. Ang. Ordbok: "Tobleronepolitik"? From: mats.odell@riksdagen.se Date: Tue, 3 Jan 2012 16:14:59 +0100 Hej, Bakgrunden till att dåvarande arbetsmarknadsministern använde uttrycket i en kammardebatt var att jag i ett samtal tidigare nämnt min nyuppfunna formulering innan den kom att publiceras i - vill jag minnas - en TT-intervju. Med vänliga hälsningar, Mats Odell Till: Mats Odell/LED/KD/Riksdagen@Riksdagen Datum: 2012-01-02 22:13 Ärende: Ang. Ordbok: "Tobleronepolitik"? --------------------------------------------------------------------------- > >Hej! > > >Vad betyder uttrycket "Tobleronepolitik"? > > >Jag vet vad det betyder, "Man tar det på kortet och skickar fakturan till >svenska folket". (Med det avser de vård, skola och omsorg, med fakturan menar >de skatter och svenska folket är skattebetalarna.) men kommer inte på de rätta > >orden för att få det ENKELT att förstå. > > >Låtsas gärna som att ni skrev en ordbok när ni beskrev det. >Beskriv ordet "Tobleronepolitik" och skriv som om du var skribent på 8sidor.se >Så lättytt skall det vara! > >Ge mig gärna rätta datumet och platsen också. > >Var det: > > >Mats Odell, riksdagens kammare, Torsdag 22 april 2010? >el. >Mats Odell, vart, Tisdag 27 april 2010? > > > > >Inget skolarbete, jag är långt förbi skolåldern > > >Tack! >
Svar: 

Jag har hittat ett antal artiklar i Expressen (http://www.expressen.se/1.1967327), Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/odells-tobleroneangrepp-kritiseras_462...) och Dagens Nyheter (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/odells-tobleroneangrepp-kritiseras_462...) om Mats Odell uttalande till TT. Alla artiklar är från den 27 april 2010, så vi får anta att han uttalade sig den 27 april.

I artikel i Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12292643.ab) kan man läsa att Littorin talade i Riksdagen 4 timmar efter Mats Odell kommentar till TT.

24 januari 2012 - 22:50