Finns det någon svensk översättning av Tennysons "In Memoriam A.H.H."?