Finns det någon svensk översättning av Tennysons "In Memoriam A.H.H."?

Besvarad av Irene Zetterberg
Fråga: 
Hej, jag undrar om det finns någon svensk översättning/tolkning av Tennysons In Memoriam A.H.H?
Svar: 

Det finns en äldre översättning i Tennyson, Dikter urval, 1902 översatta av Hjalmar Edgren.

19 september 2012 - 14:25