Tintin på biblioteken

Besvarad av Tommy Jansson
Fråga: 
Hej! Jag har under de senaste dagarna hört att man vill förbjuda Tintin-böckerna på ett bibliotek! Är detta sant? Jag växte upp med Tintin och älskar fortfarande böckerna. Är det verkligen lämpligt att ta bort böcker bara för att man anser att de är rasistiska ur ett nutidsperspektiv?
Svar: 

Hej!

Det var en artikel i Dagens nyheter som väckte Tintindebatten, se http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin. Kulturhusets konstnärlige ledare för barn- och ungdomsverksamheten Behrang Miri gick ut med att Tintin skulle tas bort från barn- och ungdomsbiblioteket TioTretton, ett bibliotek beläget i Kulturhuset i Stockholm speciellt riktat till åldrarna 10-13 år. Kulturhuset backade sedan från Miris ståndpunkt och gick ut med att de behåller Tintin, se http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/kulturhuset-i-stockholm-backar-om-tintin. Biblioteket Tiotretton gick själva ut med en kort informationstext på sin blogg, http://tiotretton.wordpress.com/2012/09/26/tiotretton-och-tintin/.

Grannbiblioteket till TioTretton är seriebiblioteket Serieteket. De har också kommenterat händelsen och debatten på ett nyanserat sätt, se http://serieteketbloggen.wordpress.com/2012/09/25/serieteket-behaller-ti....

Tintinfrågan var alltså aktuell på Stockholms stadsbibliotek. Men varje folkbibliotek i Sverige gör varje dag ett urval av vilken litteratur och vilket innehåll biblioteket ska ha genom att de väljer ut vilka böcker som köps in och vilka böcker som tas bort. Ett par kriterium för att ta bort böcker på ett folkbibliotek är t ex att böckerna är trasiga eller att de inte lånats under en längre tid. Ett bibliotek kan inte ha all litteratur, däremot ska all litteratur finnas tillgänglig vid behov och önskemål. Genom ett nationellt samarbete mellan biblioteken går det att beställa böcker till varje bibliotek. Är det något som saknas går det då oftast att låna in materialet eller köpa in ett nytt exemplar.

Ramarna för biblioteken utgår från Bibliotekslagen, se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamlin.... Verksamheten ska vara "Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek." Sedan ger varje kommun sina bibliotek riktlinjer och prioriteringsområden. Gå gärna in på ditt bibliotek och fråga vad deras riktlinjer för verksamheten är.

Med vänliga hälsningar

Tommy Jansson

27 september 2012 - 12:55