Var kan man hitta förklaringar i ljudlära och ordsböjningslära i svenska språk

Besvarad av Hooshang Kowssarie
Fråga: 
Hej! Jag behöver förklara sj-ljudet och tj-ljudet för någon som inte har svenska som modersmål, t.ex. varför "människa" uttalas med sj-ljud men inte "diska". Finns det någon litteratur som på ett utförligt, men ändå lättförståeligt sätt förklarar detta. Tack!!
Svar: 

Det finns gott om litteratur som förklarar sj-ljudet och tj-ljudet . Det bästa som jag kan rekomendrea är : Svenska språkhistoria skriven av Elias Wessen utgiven av Almqvist & Wiksell förlag AB, den består av 2 böcker, 1. Ordbildningslära och 2. Ljudlära och ordböjningslära. I andra boken sidan 169 har han förklarat ordet "människa" och sj-ludet och genom en historiskt överblick följs förklaringar. Givetvis andra Sj och tj-ljud tas upp i böckerna.

11 oktober 2012 - 20:12

Kategorier