Citat av Goethe ur Unge Werthers lidanden

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Hej! Har följande citat av Goethe ur Unge Werthers lidanden i engelsk översättning. Vore så fint om jag kan få hjälp med att hitta den svenska översättningen av denna text. Tack på förhand! Eva Trägårdh Yes, my dear Wilhelm, children are the closest thing on earth to my heart. When I look at them, and see in these small beings the seeds of all the virtues, all the powers that they will one day so urgently need; when I glimpse future steadfastness and firmness of character in their obstinacy and in their willfulness, good humor and ease that will enable them to maneuver through the perils of the world, everything so unspoiled, so of a piece! – Then I repeat over and over the golden words of the teacher of mankind: Unless you become as one of these! ― Johann Wolfgang von Goethe, The Sorrows of Young Werther
Svar: 

Hej! Jag har hittat en översättning av Rolf Parland, tryckår 1988, utgiven av Tidens förlag Stockholm, som ligger nära texten. Här kommer den:
"Ja, kära Wilhelm, mitt hjärta står barnen närmast här på jorden. När jag ser på dem och hos de små varelserna igenkänner grodden till alla dygder, alla krafter vilka de en gång så nödtorftigt kommer att behöva, när jag i deras egensinne spårar ståndaktighet och fasthet hos den blivande karaktären, i deras uppsluppenhet ser ett framtida gott humör och en förmåga att lätt glida förbi världens faror - allt detta så ofördärvat, så enkelt - då upprepar jag alltid för mig de gyllene ord vilka mänskilghetens lärare uttalat : Om I ej varden såsom en av dessa!"
/Maria Sanderi

3 juli 2012 - 10:36