Edith Södergran standardbiografi

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
Hej! Finns det något man kunde kalla standardbiografi över Edith Södergran -- den mest utförliga och omfattande? Helst på svenska (pga ev. citat från författarinnan), men även finska och engelska förslag uppskattas. MVH Timo
Svar: 

Gunnar Tideström skrev 1949 en biografi som heter kort och gott Edith Södergran. Den har kommit i flera nya upplagor och den senaste är från 1991. Den brukar betraktas som standardbiografin.

Många andra litteraturvetare har på senare år också skrivit biografier om henne. I författarlexikonet Alex (www.alex.se) finns följande förteckning över böcker om Edith Södergran:
Böcker
På fria villkor : Edith Södergran-studier / red.: Arne Toftegaard Pedersen. - 2011, 239 s.
Ahlander, Dag Sebastian: Fönster mot kosmos : en bok om Edith Södergran. - 2006, 120 s.
Häll, Jan: Vägen till landet som icke är : en essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner. - 2006, 298 s.
Witt-Brattström, Ebba: Systermodernism : Edith Södergran och Hagar Olsson. - Ur könets mörker Etc., 2003, s. 153-174.
Hallberg, Kristin: En "modern jungfru" : Edith Södergran (1892-1923). - Svenska 1900-talsklassiker 2 : från Agnes von Krusenstjerna till Elin Wägner, 2002, s. 210-227.
Hackman, Boel: Själens estetik. Begynnande modernism i Edith Södergrans ungdomsdiktning. - Modernitetens ansikten : livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur / red. Carl Reinhold Bråkenhielm och Torsten Pettersson, 2001, s. 241-254.
Pettersson, Torsten: Gåtans namn : tankens och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister. - 2001, 332 s.
Hackman, Boel: Jag kan sjunga hur jag vill : tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning. - 2000, 340 s.
Evers, Ulla: Det är makten som darrar i min sko, det är makten som rör sig i min klännings veck : Edith Södergran utmanar den manliga litterära hegemonin. - I klänningens veck : feministiska diktanalyser / av Ulla Evers m.fl, 1998, s. 85-138.
Witt-Brattström, Ebba: Ediths jag : Edith Södergran och modernismens födelse. - 1997, 340 s.
Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien. - 1996, s. 443-448.
Ström, Eva: Edith Södergran. - 1994, 217 s.
Jokinen, Maijaliisa: Edith Södergran. - Från fjärran land till staden Tainaron : den finska litteraturen och dess grogrund under självständighetstiden, 1993, s. 20-25.
Evers, Ulla: Hettan av en gud : en studie i skapandetemat hos Edith Södergran. - 1992, 264 s.
Brunner, Ernst: Till fots genom solsystemen : en studie i Edith Södergrans expressionism. - ny uppl., 1992, 376 s.
Hedberg, Johan: Eros skapar världen ny : apokalyps och pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik. - 1991, 192 s.
Tideström, Gunnar: Edith Södergran. - ny uppl., 1991, 264 s.
Enckell, Olof: Vaxdukshäftet : en studie i Edith Södergrans ungdomsdiktning. - 1961, 296 s.
Enckell, Olof: Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik. - 1949, 210 s.

Du kan läsa mer på Edith Södergransällskapets hemsida http://www.sodergransallskapet.fi/start

10 juni 2012 - 16:44