Hade Anastasia Romanova blödarsjuka?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Hade Anastasia Romanova Blödarsjuka?
Svar: 

Hej! Blödarsjuka heter Hemophilia på engelska och det finns t ex Homophilia A, B och C. På den engelska wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duchess_Anastasia_Nikolaevna_of_Russia) hittade jag följande mening:
DNA testing on the remains of the royal family proved conclusively in 2009 that Alexei suffered from Hemophilia B, a rarer form of the disease. His mother and one of his sisters, identified by the Russians as Anastasia and by Americans as Maria, were carriers. (DNA-tester på kvarlevor av den kungliga familjen visade slutgiltigt under 2009 att Alexei (Anastasias lillebror) led av hemofili B, en ovanligare form av sjukdomen. Hans mor och en av hans systrar, identifierad av ryssarna som Anastasia och av amerikanerna som Maria, var bärare).
Inget entydigt svar, tyvärr.

22 juni 2012 - 15:55