Jag vill forska efter min biologiske far men har enbart hans födelsenummer. Hur gör jag?

Besvarad av Per Karlsson
Fråga: 
Om man vill forska efter sin släkt? I detta fall min biologiska far och hans släkt och inte har födelsestad mm att tillgå! Hur gör man då. jag har enbart hans födelsenr, .
Svar: 

Att hitta sin släkt tycker borde vara möjligt för dig. I anslutning till de flesta bibliotek finns också ett släktforskar- eller forskarrum. Där finns ibland ortens släktforskarförening och hjälper till med det vi kallar forskarhjälp. Vill du försöka själv tycker jag att du ska boka in dig på ditt biblioteks släktforskarrum och försöka hitta din far
med hjälp av de någon av de bra sök-CD som finns där. Alla Landsarkiven i Sverige kan också hjälpa dig med att ta fram din uppgift mot en liten kostnad. Men vill du göra det själv så är antagligen bästa sättet att kontakta din orts släktforskarförening så kan de ge dig råd och kanske tips på kurser i släktforskning.

22 augusti 2012 - 8:20

Kategorier