Finns Coleridge dikt The pains of sleep översatt tilll svenska?

Besvarad av Lars Karlsson
Fråga: 
Finns det någon svensk översättning av Samuel Taylor Coleridges dikt "The Pains of Sleep"? Det ska tydligen finnas ett par av hans dikter översatta i "All världens lyrik", men jag lyckas inte hitta vilka på nätet.
Svar: 

De två dikter av Coleridge som finns med i All världens lyrik är Inskrift för en källa på en hed och Kubla Kahn.
Jag kan inte hitta att The pains of sleep finns översatt till svenska.

Vänliga hälsningar
Lars Karlsson
Umeå Stadsbibliotek

8 november 2011 - 11:37