Litteratur om doppåsar

Besvarad av Lina Ahlgren
Fråga: 
Finns det någon bra litteratur att läsa kring doppåsar?
Svar: 

I nedanstående böcker finns det uppgifter om dopseder förr i tiden och därmed även om doppåsar:
Bondeson, Lars, Seder och bruk vid födelse och dop
Fataburen : Nordiska museets och Skansens årsbok. 1971 sid 63-83
Kulturen : en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. 1957 sid 93-156

Hälsinglands museum har just nu en utställning om doppådar och på deras webbplats finns det lite information http://halsinglandsmuseum.se/besok-museet-2/utstallningar/doppasar/

Det finns även en text i Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2010:1 sid 2
http://www.skarastiftshistoriska.nu/Medlemsblad1001.pdf

På webbplatsen Digitalt musem finns bilder på och beskrivningar av ett antal doppåsar
http://www.digitaltmuseum.se/search?name=Dr%C3%A4kt+%3A+Dopkl%C3%A4der+%...

19 juni 2012 - 11:47

Kategorier